DEKAMER

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, faaliyetlerine 2009 yılında ilgili tarafların imzaladığı protokol ile Dalyan Kumsalı (Ortaca, Muğla)’nda çalışmalarına başlamıştır. Faaliyetlerini sürdürürken çeşitli STK ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile iş birliği yapmakta ve ortak projeler yürütmektedir.

Merkezin Görevleri

Deniz kaplumbağası üreme kumsallarında ayrıntılı bilimsel çalışmalar yapmak, yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlamak, deniz kaplumbağalarının yuvalama, beslenme, kışlama ve göç yolları üzerinde araştırmalar yapmak, deniz kaplumbağalarının yaralanma ve ölümlerinin sebepleri üzerine araştırmalar yaparak, bu konularda kamuoyu ve ilgili tarafları bilgilendirici projeler üretmek, çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, bakım binaları ve çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkanlar ölçüsünde desteklemek, ve yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerinin yapılabildiği çeşitli bölgelerde ilk yardım üniteleri ve tedavi merkezleri açmak bulunmaktadır.

DEKAMER'in, deniz kaplumbağaları ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar gerek bilimsel toplantılar ve gerekse yazılı ve görsel basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu çerçevede 2007 yılında 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Doç. Dr. Yakup KASKA’nın yürütücülüğünde Dalyan (Ortaca-Muğla)’da düzenlenmiştir. Böyle bir merkez gerek deniz kaplumbağaların korunması çalışmaları ve gerekse onların tanıtılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda; gerçekleştirilecek projeler, araştırmalar, eğitim programları ve benzeri merkez faaliyetleri katkı sağlayacaktır. Dünyadaki 8 deniz kaplumbağası türünden sadece 5 çeşit tür Akdeniz’de görülmekte olup bunlardan sadece Caretta caretta ve Chelonia mydas türleri Akdeniz’deki kumsallarda yuva yapmaktadır. Yuvalama alanlarının çoğu Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Libya, Tunus ve Girit'e ait kumsallardır. Yapılan çalışmalarda Akdeniz’deki bu türlerin sayısı 2000 Caretta caretta ve 500 Chelonia mydas ergin dişi olduğu tahmin edilmektedir. Diğer 3 türün ise henüz yuvalama yaptığı tespit edilememiş olup sadece beslenmek amacıyla Akdeniz'e girdiği düşünülmektedir. Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının neredeyse yarısının yuvalama yeri olarak tercih ettiği Türkiye kumsallarında ve kumsallara yakın bölgelerde yapılan deniz faaliyetleri sonucu çok sayıda genç ve ergin (her yıl yaklaşık 50-100 adet) deniz kaplumbağası ölmektedir. Bunların birinci derecede ölüm sebepleri balıkçı ağlarına takılarak yaralanmaları veya trol avcılığı sonucu boğulmasıdır. Çoğu balıkçı da bu suçluluk duygusu içerisinde yaralı olan veya baygın olan deniz kaplumbağasını denize bırakmaktadır ve sonuçta da bunların çoğu ölmektedir. Böyle bir tedavi merkezinin kurulması durumunda yaralı kaplumbağaların tedavi edildiği ilan edilirse zaman içerisinde balıkçılar kazayla yaraladığı kaplumbağaları bu merkeze ulaştıracaklar ve tedavileri yapılabilecektir.

DEKAMER'de, kurulduğu 2008 yılından bu yana 250 yaralı kaplumbağa rehabilitasyona alındı. Bunlardan 142 tanesi iyileşerek doğal yaşam ortamlarına bırakıldı ve maalesef 100 adet yaralı kaplumbağa ise hayatını kaybetti. 2017 yılı içerisinde 33 yaralı kaplumbağa geldi. 15 tanesi denize gönderilirken, 10 yaralı da hayatını kaybetti ve şu anda merkezde 8 adet deniz kaplumbağasının tedavisi devam ediyor. Bu arada RAC-SPA (Tunus), Zooloji İstasyonu (İtalya) ve TUI Care Vakfı ile iş birliği çerçevesinde deniz kaplumbağalarının uydudan takiplerine de başlanmıştır.