Gizlilik Politikası


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası

DEKAMER, deniz kaplumbağaları yaralı bakım ve rehabilitasyonu hizmetlerini daha sağlıklı verebilmek için bağışçılarına ulaşabilmek ve taleplerini sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

DEKAMER, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, DEKAMER tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar.

Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece kişi, kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, kendisine her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerini yazılı olarak bildirmediği sürece mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.

Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde DEKAMER tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz Derneğimize ilişkin bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Derneğimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen bağışçılarımızın

- Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili 3. kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
- İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
- Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme ​haklarına sahiptirler.

Ödeme Güvenliği

DEKAMER; Kredi Kartı, Bankamatik Kartı ve BKM Ekspress Hesap bilgileri (yani Kredi Kartı Numarası) gibi bağışa konu olan kişisel verilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. DEKAMER bağış ödemelerinin güvenliğini SSL tabanlı 2048-bit şifreleme ile gerçekleştirmektedir.