Çalışma Konuları


Uydu İzleme

Rehabilitasyonu tamamlanan ya da yuvalamasını bitiren deniz kaplumbağalarının göç yollarının izlenmesi.

Kirlilik

Ölü deniz kaplumbağa yavru ve erginlerinden doku örnekleri alınarak ağır metal analizleri yapılarak kirlilik ve ölüm arası ilişkilerin araştırılması.

Genetik Araştırma

Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının genetik çeşitliliğinin mtDNA kontrol bölge dizi analizi yöntemiyle araştırılması.

Tedavi ve Koruma

Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi ve doğal ortamlarında yaşayabilir safhaya kadar merkezde bakılması.

Yuva Taşıma

Su altında kalacak, yol üzerinde olan ve tahribata uğrama olasılığı olan yuvaların daha güvenli ortamlara taşınması.

Yuva Kafeslenmesi

Gerek tilki gibi avcılara karşı ve gerekse halk plajlarındaki yuvaların zarar görmemesi için kum altı veya kum üstü kafeslerle korunması.

Kaplumbağaların Embriyonik Gelişimleri

Farklı kumsallarda embriyonik gelişim ve farklılıkların araştırılması.

Cinsiyet Tayini

Yuvadan çıkacak yavruların cinsiyetleri yuva sıcaklıklarına bakılarak tahmin edilmesi.